Nytt helse- og omsorgssenter

Østre Toten kommune har vedtatt å bygge nytt helse- og omsorgssenter der tidligere Labo bo- og servicesenter var lokalisert. Det nye senteret skal erstatte sykehjemmet og Kapp bo- og servicesenter. Bygget skal stå ferdig innen 1.1.2020. Les mer om prosjektet på kommunens hjemmeside.